#სწავლა


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. რამდენი წლის ბავშვს შეუძლია კითხვის სწავლა?

khatia khosroshvili
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

ასოების ცნობა სამი წლის ასაკიდან შეუძლია ბავშვს მგონი, იმიტომ რომ ფორმებს და ფიგურებს უკვე მკაფიოდ აღიქვამს და იმახსოვრებს, მაგრამ კითხვა მინიმუმ 5 წლიდან. იმიტომ, რომ 5 წლის ასაკის ბავშვი ჯერ კიდევ თამაშის სუბიექტად ითვლება და არა სწავლის. 

Written Feb 08, 2017