თვითშეგნება


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. როგორ შეიძლება საქართველოში გავაგებინოთ რომ ზებრაზე უნდა დაუთმო ქვეით მოსიარულეს?

George Petriashvili
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

მკაცრი გაკონტროლებით რა თქმა უნდა და მაღალი შტრაფით. ისეთი მაღალით რომ 100000 $ მანქანის მძღოლისთვისაც მესამედ მის საფულეს მოკლებული ეს თანხა ძალზედ არ ესიამოვნოს

Written Mar 02, 2017