სიმღერა


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. რატომ არის, რომ სიმღერების უმეტესობა სამიდან ხუთ წუთამდე გრძელდება?

Tata Kapanadze
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

ამის მიზეზი არის ტექნიკური შეზღუდვა, რომელიც თავიდან იყო, ხოლო შემდეგ ის დამკვიდრდა როგორც მუსიკის სტანდარტი.

ეს საინჟინრო ლიმიტი სათავეს იღებს 1920-იანი წლებიდან, როდესაც 25  სანტიმეტრიანი (78 ბრუნვა წუთში) გრამაფონის დისკი გახდა ყველაზე პოპულარული ჩამწერი. 78 ბრუნვა წუთში, დისკის უხეში ჭილი და სქელი ნემსი ამცირებდა თითოეულ მხარეს ჩანაწერის ხანგრძლივობას 3 წუთამდე. ამის გამო კომპოზიტორები ცდილობდნენ დაეწერათ 3 წუთიანი მელოდიები, რათა მორგებულიყო დისკს. 1960-იან წლებში, როდესაც ტექნიკა განვითარდა, მელოდიის  დისკზე ჩასწერად აღარი იყო საჭირო 3 წუთიანი ლიმიტი. მაგრამ ხალხის წარმოდგენაში მუსიკის ხანგრძლივობა უცვლელი დარჩა და ისინი უნებურად ქმნიდნენ 3 წუთიან მელოდიებს.

 

Written Mar 16, 2017