დეჟა ვუ


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. რატომ გვემართება დეჟა ვუ და რას ნიშნავს ის?

tika akhvlediani
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

დეჟა ვუ დაკავშირებულია ტვინის განვითარების პროცესებთან. როდესაც ჩვენ ვიღებთ მხედველობით ინფორმაციას ის იმპულსების მეშვეობით გადაეცემა ტვინის უკანა ნაწილს, სადაც მხედველობის ზონაა. იქ ხდება ჩვენს მიერ აღქმულის დამუშავება, მაგრამ სანამ იგი მხედველობის არეს გადაეცემა, ხვდება შუა ყურში და შემდეგ გადაეცემა ტვინის სხვა ნაწილებს, თუმცა ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ. აღქმულ სურათებს ვაანალიზებთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი მხედველობის არეს მიაღწევენ, ამიტომაც ზოგიერთი სიტუაცია ჩვენთვის ისეთი ნაცნობი ხდება, რადგან ის აღქმულია ტვინის სხვადასხვა ნაწილის მიერ, თუმცა ჩვენმა ტვინმა ეს აღიქვა გაუთვიცნობიერებლად.

Written Mar 20, 2017