იურიდიული


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. რა ხდება სითი პარკის ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში?

Tata Kapanadze
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

თუ ჯარიმას პირადად არ ჩაიბარებთ და ხელს არ მოაწერთ, მისი გადაუხდელობის შემთხვევაში არაფერი არ მოხდება. 6 თვეში ჯაიმას ვადა გასდის.

Written Mar 22, 2017