დაფინანსება


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. სად ვნახო ინფორმაცია საზღვარგარეთ სასწავლებლად სტიპენიდის მოპოვების შესახებ?

Demetre Paichadze
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

დაფინანსების მოსაძიებელი ქართული საიტია: http://progeorgia.ge/ge/e-search/

ProGeorgia არის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სტრუქტურირებული საძიებო სისტემის შექმნის პირველი მცდელობა. საძიებო სისტემა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც დაფინანსების მოძიება სურს:

  • საზღვარგარეთ სწავლისათვის
  • საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების განხორციელებისათვის როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ
  • კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის
  • ორგანიზაციული განვითარებისათვის და ა.შ.

Written Mar 22, 2017