ყოველდღიური ცხოვრება


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. რა არის 20 წამის წესი?

Demetre Paichadze
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

20 წამის წესი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც შენ პირველად ხვდები ადამიანს, ან აკეთებ სახალხო პრეზენტაციას, პირველი 20 წამი, 20 სიტყვა და 20 ჟესტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორც იცი, ასეთ სიტუაციებში პირველი შთაბეჭდილება დიდ გავლენას ახდენს ხალხზე თუ როგორ განეწყობიან დანარჩენი შეხვედრისას, ან პრეზენტაციისას. ასე, რომ შენ გაქვს მხოლოდ 20 წამი, რომ დატოვო კარგი პირველადი შთაბეჭდილება.

wUzZXnE4lP5bFNxDxYcm6_OYT6gJGeGH.jpg

Written Apr 01, 2017