ხალხი


თემასთან დაკავშირებული კითხვები


Q. მეკუთვნის თუ არა მე ჩემი სხეული?

Tornike Kituashvili
ამ თემებზე, მომხმარებელს არ აქვს შევსებული ბიო

ki

Written Feb 06, 2018